Chùa Phúc Lâm – Bắc Giang

Hôm nay ngay, Nghệ nhân Trần Quang Hùng đã cùng những người thợ của Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng đã lắp đặt và từng bước hoàn thiện Nhà Thờ Mẫu tại Chùa Phúc Lâm Bắc Giang

 

Nhà Thờ Mẫu – Chùa Phúc Lâm Bắc Giang

1/ Nhà thờ mẫu bao gồm Động Sơn Trang.

Cung Sơn Trang (hay còn gọi Động Sơn Trang) thường được bài trí là một động đá có Chúa Sơn Trang và các Cô Sơn Trang ngự.
Động Sơn Trang – Sơn Đồng

Tục thờ Sơn Trang là một tục thờ tối cổ của người Việt; ra đời từ thời Âu Lạc; cách đây cỡ 2000 năm. Còn tục thờ Tứ Phủ có lẽ chỉ thịnh hành khi có xuất hiện Thánh Mẫu Liễu Hạnh cách đây hơn 600 năm.

Động Sơn Trang – Sơn Đồng
Động Sơn Trang – Sơn Đồng
Động Sơn Trang – Sơn Đồng
Động Sơn Trang – Sơn Đồng
Động Sơn Trang – Sơn Đồng
Động Sơn Trang – Sơn Đồng

2/ Ban Thờ Mẫu

Ban Thờ Mẫu – Đồ Thờ Sơn Đồng
Ban Thờ Mẫu – Đồ Thờ Sơn Đồng
Ban Thờ Mẫu – Đồ Thờ Sơn Đồng
Ban Thờ Mẫu – Đồ Thờ Sơn Đồng
Ban Thờ Mẫu – Đồ Thờ Sơn Đồng

3/ Tượng Trần Triều

“Đức Thánh Trần” là một hiện tượng đặc biệt của đời sống văn hóa dân gian người Việt. Nó như một minh chứng tiêu biểu về mối liên hê giữa các yếu tố lịch sử và dân gian trong các hiện tượng văn hóa dân gian. Bên cạnh khuynh hướng lịch sử hóa huyền thoại về giới tự nhiên còn có một khuynh hướng khác, đó là huyền thoại hóa cuộc đời và những chiến công của các nhân vật lịch sử.

Tượng Trần Triều
Tượng Trần Triều

One thought on “Đồ thờ Sơn Đông thi công Nhà Thờ Mẫu tại Chùa Phúc Lâm – Bắc Giang

  1. Pingback: Nhà thờ Mẫu - Mỹ Nghệ Sơn Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *