Điện thông thường thờ Phật, Thánh Mẫu, công đồng Tam Tứ phủ, Trần Triều và các vị thần nổi tiếng khác. Thường bên trong Điện thờ Tam Tứ phủ gồm 3 ban chính: Ở giữa là Ban Tam Tứ phủ công đồng, bên phải (nhìn từ phía người làm lễ) là ban Trần Triều, bên trái là Ban Sơn Trang.

Tại Ban công đồng tượng thờ được đặt theo cấu trúc bao gồm các lớp như sau:
Lớp thứ nhất trên cùng: Tượng quan thế âm bồ tát hoặc tượng thiên thủ thiên nhãn (phật nghìn mắt nghìn tay)

Tượng Trần Triều – Làng nghề Sơn Đồng

Lớp thứ hai: Tượng Ngọc Hoàng thượng đế, hai bên đặt quan Nam Tào, Bắc Đẩu
Lớp thứ ba: Tam tòa Thánh Mẫu
Lớp thứ tư: Tượng Ngũ vị Tôn ông
Lớp thứ năm: Tượng tứ phủ chầu bà
Lớp thứ sáu: Tượng tứ phủ ông Hoàng (ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười)
Lớp thứ bảy: Tượng tứ phủ thánh cô
Lớp thứ tám: Dưới gầm ban Công đồng thờ ngũ hổ, Quan bạch Quan xà (Quan Bạch Xà có nơi vắt ngang trên Điện)
Ngoài ra hai bên Công đồng đặt thêm tượng hai cậu Bé ở phía dưới. Phía ngoài điện thờ có 1 lầu Cô, 1 lầu Cậu, đôi khi lầu Cô, lầu Cậu được đặt hai bên cửa bên trong Điện thờ. Ngoài sân Điện thờ là ban thờ Mẫu Thượng Thiên.
Việc lập Điện thờ tại gia phụ thuộc vào các yếu tố: Căn duyên của thanh đồng với nhà Thánh, lòng mộ đạo của Thanh đồng xuất tâm muốn thờ phụng, điều kiện hoàn cảnh của thanh đồng. Sau khi cân nhắc đầy đủ các yếu tố trên thì mới nên lập Điện thờ cho phải phép, nghiêm cẩn.

Tượng Trần Triều

NGŨ VỊ TÔN ÔNG

Động Sơn Trang – Sơn Đồng

Tượng Ngũ Hổ thường được thờ ở Hạ Ban

Sản phẩm của nghệ nhân Trần Quang Hùng – 0904774027

One thought on “Thờ điện gồm những tượng gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.