Đồ thờ Sơn Đồng nổi tiếng với sản phẩm chạm khắc đồ thờ gỗ, tạc tượng phật, tượng thờ tượng gỗ cùng các linh vật thờ cúng được chạm khắc tinh tế và sơn son thiếp vàng tinh xảo. Tạc, tạo  những bức tượng Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười, Đức Thánh Trần, Văn Thù Bồ Tát, Tam Thế Phật, Phật Thích Ca, Phật A di đà, Phật bà nghìn tay nghìn mắt, tượng ông Thiện, ông Ác, tượng La Hán, Kiệu bát cống, ô sa, cửa võng….cùng vô số loại đồ thờ thủ công mỹ nghệ nổi tiếng trong cả nước.

Người Sơn Đồng luôn kính trọng nghề tổ tiên ban tặng cho mình: Nghề sơn, tạc tượng thờ – nghề đã tạo nên cho làng quê Sơn Đồng biết bao nghệ nhân có đôi tay tài hoa, được vua Khải Định ban thưởng; được người Pháp phong tặng danh hiệu nghệ nhân.

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Bài vị

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Bàn thờ Án Gian

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Bàn thờ Chấp Tải

Giảm giá!

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Bàn thờ triện gỗ hương vân – PU1

13,500,000.000 12,500,000.000

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Bát bửu

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Câu đối máng nền gấm

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Câu đối máng nền then

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Câu đối phẳng nền gấm

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Câu đối phẳng nền then

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Chấp Kích

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Cửa Võng thờ gỗ

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Cuốn Thư gỗ

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Đài Nến

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Hoành phi nền gấm

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Hoành phi nền then

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Khám Thờ

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Khung Ảnh, Giá Gương thờ

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Kiệu

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Kiệu Bát Cống

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Kiệu Long Đình

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Ngai Thờ

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Ô Xa

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Sập Thờ

SẢN PHẨM ĐỒ THỜ GỖ

Thiều châu