Tượng phật Sơn Đồng nổi tiếng về độ tinh sảo với 100% làm bằng gỗ mít , tượng phật gỗ, tượng hộ pháp cùng các linh vật thờ cúng được chạm khắc tinh tế và sơn son thiếp vàng tinh xảo. Tất cả tượng phật gỗ đều được làm bằng gỗ lõi đảm bảo chất lượng với thời gian

Tượng phật Sơn Đồng

Tượng A Di Đà gỗ

Tượng phật Sơn Đồng

Tượng Chuẩn đề bằng gỗ

Tượng phật Sơn Đồng

Tượng Đức Thế Tôn

Tượng phật Sơn Đồng

Tượng Quan Âm Gỗ

Tượng phật Sơn Đồng

Tượng Quan Âm thiên thủ thiên nhãn

Tượng phật Sơn Đồng

Tượng Tam thế phật

Được xếp hạng 5.00 5 sao