Làng nghề Sơn Đồng nổi tiếng với đồ thờ cúng, tượng phật gỗ, tượng hộ pháp cùng các linh vật thờ cúng được chạm khắc tinh tế và sơn son thiếp vàng tinh xảo. Tất cả tượng phật gỗ đều được làm bằng gỗ lõi đảm bảo chất lượng với thời gian

SẢN PHẨM TƯỢNG PHẬT GỖ

Tượng A Di Đà gỗ

SẢN PHẨM TƯỢNG PHẬT GỖ

Tượng Chuẩn đề bằng gỗ

SẢN PHẨM TƯỢNG PHẬT GỖ

Tượng Đức Thế Tôn

SẢN PHẨM TƯỢNG PHẬT GỖ

Tượng Quan Âm Gỗ

SẢN PHẨM TƯỢNG PHẬT GỖ

Tượng Quan Âm thiên thủ thiên nhãn

SẢN PHẨM TƯỢNG PHẬT GỖ

Tượng Tam thế phật