Làng nghề truyền thống Sơn Đồng chuyên cung cấp các sản phẩm đồ thờ cúng, tượng thờ, tượng phật, hoành phi câu đối, thiết kế xây dựng không gian thờ …

SẢN PHẨM TƯỢNG THỜ GỖ

Ngũ hổ thờ

SẢN PHẨM TƯỢNG THỜ GỖ

TƯỢNG HỘ PHÁP