Làng nghề truyền thống Sơn Đồng chuyên cung cấp các sản phẩm đồ thờ cúng, tượng thờ, tượng phật, hoành phi câu đối, thiết kế xây dựng không gian thờ …

Tượng thờ Sơn Đồng

Ngũ hổ thờ

Tượng thờ Sơn Đồng

TƯỢNG HỘ PHÁP

Được xếp hạng 5.00 5 sao