Kích thước:Tùy thuộc không gian thờ
Loại gỗ: gỗ mít, dổi, vàng tâm
Chất liệu: Sơn son thếp Vàng, thếp bạc Bạc
Để đảm bảo đúng kích thước không gian thờ. Cơ sở sẽ cử người đến tận nơi tư vấn, đo kích thước không gian thờ, thiết kế mẫu mã kiểu cách phù hợp với đặc trưng, bản sắc văn hóa làng xã, đình, chùa, đền, điện, dòng họ…

LIÊN HỆ: 0904 774 027 HOẶC ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ