Kích thước:Tùy thuộc không gian thờ

Loại gỗ: gỗ mít, dổi, vàng tâm

Chất liệu: Sơn son thếp Vàng, Bạc

Để đảm bảo đúng kích thước không gian thờ. Cơ sở sẽ cử người đến tận nơi tư vấn, đo kích thước không gian thờ, thiết kế mẫu mã kiểu cách phù hợp với đặc trưng, bản sắc văn hóa làng xã, đình, chùa, đền, điện, dòng họ…

LIÊN HỆ: 0904 774 027 HOẶC ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ